Pamiętajcie o ogrodach… deszczowych!

Polska pod względem zasobności w wodę znajduje się w ogonie Europy, a w szacunkach ogólnoświatowych porównywana jest z pustynnym Egiptem. Problem deficytu pogłębiają m.in. zbyt niefrasobliwe korzystanie z wody wodociągowej, jak i ciągły rozrost obszarów zurbanizowanych, zakłócający obieg wody w przyrodzie.

W obliczu widma wodnego niedostatku oraz towarzyszącego mu – o paradoksie! – zagrożenia powodziowego w okresach wiosennych roztopów czy silnych deszczy, naglącym wyzwaniem staje się racjonalizacja zużycia zasobów wodnych oraz retencja wód opadowych.

Działającym miejscowo remedium na tego typu bolączki jest pewien szczególny wariant ogrodów: ogrody deszczowe.

ogrody deszczowe

 

Praktyczne i estetyczne
Ogrody deszczowe to nietypowy rodzaj nasadzeń, których funkcją nadrzędną względem ozdobnej jest zbieranie wody opadowej z powierzchni znacznie przekraczającej ich obszar, a następnie stopniowe oddawanie jej do ekosystemu.

Dzięki tej formie aranżacji terenów zielonych mniej wody spływa z nieprzepuszczalnych powierzchni, takich jak chodniki, jezdnie, podjazdy, parkingi, place czy dachy budynków do kanałów ściekowych i dalej do rzek, a tym samym więcej jej zostaje w krajobrazie.

Szacuje się, że ogród deszczowy wchłania aż 30-40% wody więcej niż zwykły trawnik o podobnych wymiarach. Różnica ta wynika z jego specjalnej konstrukcji, która kwalifikuje go do kategorii budowli hydrotechnicznych. Nie bez znaczenia pozostaje również odpowiedni dobór roślin.

ogrody deszczowe

Usytuowanie i rodzaje
Najczęstszą lokalizacją ogrodów deszczowych jest teren przy wylocie rynny lub specjalnie skonstruowanego systemu odzysku wody deszczowej. Nawadniane w ten sposób ogrody tworzyć można bezpośrednio w gruncie lub w pojemnikach.

Równie skutecznym rozwiązaniem jest umiejscowienie ogrodów deszczowych na obrzeżach dużych, nieprzepuszczalnych powierzchni utwardzonych o znacznym spływie powierzchniowym, na przykład wokół kompleksów handlowych czy osiedlowych parkingów.

Wśród ogrodów deszczowych w gruncie wyróżnia się tzw. ogrody suche i mokre.
Ogrody suche wykonuje się na terenie przepuszczalnym dla wody, pozwalającym na jej wsiąkanie. Gromadzona przez nie czasowo woda opadowa zasila w dużym stopniu wody gruntowe. Ogrody te najlepiej zakładać w odległości co najmniej 5 m od zabudowań, by ochronić ich fundamenty przed zawilgoceniem.

Ogrody mokre tworzy się w zagłębieniach w gruncie nieprzepuszczalnym lub uzyskuje się efekt szczelności dna dzięki wyściełaniu go folią. Ze względu na możliwość przepełnienia się takiego ogrodu musi być on wyposażony w przelew awaryjny, pozwalający na odprowadzenie nadmiaru zgromadzonej deszczówki.

ogrody deszczowe
Podłoże i roślinność
Istotnym elementem ogrodu deszczowego jest jego podłoże, na które składa się żyzna ziemia ogrodnicza oraz warstwa drenująca, zbudowana z tłucznia kamiennego, otoczaków, żwiru i piasku.
W nasadzeniach ogrodów deszczowych dominują gatunki roślin z grupy hygrofitów, preferujących stanowiska o dużej wilgotności gleby i powietrza. Uzupełniają je rośliny błotne i wodne.
Korzyści z ogrodów deszczowych

 

Ogrody deszczowe to idealne rozwiązanie zarówno dla prywatnych posesji, jak i przestrzeni publicznej. Pozwalają ograniczyć wydatki na wodę używaną do podlewania zieleni. Zwiększają ilość i poprawiają jakość wód odprowadzanych do środowiska. Podnoszą wilgotność powietrza w czasie suszy, co odczuwalnie poprawia mikroklimat. Są atrakcyjnym siedliskiem dla ptaków, gadów, płazów i owadów. Nie wymagają wielu prac pielęgnacyjnych. Cieszą zmysły i poprawiają komfort życia. Bywają dotowane w ramach programów wspierania retencji krajobrazowej.

Chcesz założyć taki ogród u siebie? Porozmawiaj z fachowcami! Doradzimy, podpowiemy. Zapraszamy do kontaktu!