Polityka prywatności

Start / Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Definicje
Administrator – Krzysztof Kuś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SOS Ogrody Krzysztof Kuś z siedzibą w Grodziszczu, Grodziszcze 25, 58-112 Grodziszcze, NIP: 8842662384, REGON: 360510825. Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową www.sosogrody.pl i korzystająca z jej funkcjonalności.
RODO – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sosogrody.pl prowadzony przez Sprzedawcę za którego pośrednictwem można kupić produkty oraz dokonać rezerwacji produktów w celu ich wynajęcia
2. Informacje o administratorze danych
Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu jest Krzysztof Kuś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SOS Ogrody Krzysztof Kuś z siedzibą w Grodziszczu, Grodziszcze 25, 58-112 Grodziszcze, NIP: 8842662384, REGON: 360510825. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się za pomocą:
• adresu e-mail: info@sosogrody.pl
• pod numerem telefonu: +48601391989
3. Zakres gromadzonych danych osobowych
W celu realizacji usług oferowanych w Sklepie Administrator gromadzi takie dane osobowe, jak:
dane identyfikacyjne Użytkownika: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, numer rachunku bankowego
dane kontaktowe Użytkownika: adres e-mail, numer telefonu. Podanie powyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości skorzystania z danej funkcjonalności Sklepu, utrudnić dostęp do określonych treści lub uniemożliwić wykonanie usługi czy zrealizowania zamówienia.
4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu
W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług:
• w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności wystawienia faktury, rachunku lub realizacji innych powinności wynikających z przepisów podatkowo-rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• prawnie uzasadnionym interesem Administratora, w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a także zabezpieczenia roszczeń i ich dochodzenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
• w celu wysyłania informacji handlowej podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit.a)
5. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane w celu wykonania umowy będą przechowywane do czasu realizacji umowy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją zgodnie z przepisami prawa.
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Administratorze obowiązków prawnych będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego oraz RODO.
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub osiągnięcia celu przetwarzania.
6. Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do podmiotów współpracujących z Administratorem w celu realizacji usług na rzecz Administratora np. firm zapewniających wsparcie księgowe, usług IT, hostingu, kurierom, kancelariom prawnym.
Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych Użytkownika w sytuacji, gdy będzie to wynikać z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora przez właściwe organy, w tym organy administracyjne lub organy ścigania.
7. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacji międzynarodowej
Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych.
8. Prawa Użytkownika Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:
• żądać od Administratora wglądu do swoich danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO)
• żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy Użytkownik zauważy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne
• żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO)
• żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO)
• żądać przeniesienia danych
• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
• wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Użytkownika do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
9. Pliki cookies
Sklep umożliwia gromadzenie informacji o Użytkowniku za pośrednictwem tzw. plików cookies. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika (np. laptopie, smartfonie, tablecie) podczas korzystania ze Sklepu oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności Użytkownika w Sklepie. Informacje dotyczące plików cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Sklepu. Administrator wykorzystuje pliki cookies w szczególności w celu:
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości
• zapewnienia bezpieczeństwa, np. w celu wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
• zmiany wyglądu lub wersji strony, umożliwiając wyświetlenie strony dostosowanej do Państwa indywidualnych potrzeb (np. pod względem wielkość czcionki, układu, kolorów)
• przechowywania danych sesyjnych (po zalogowaniu, dzięki czemu nie muszą Państwo na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. Plik ten wygasa po zakończeniu sesji)
• prezentowania reklam lub prowadzenia kampanii marketingowych
W ramach Sklepu stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies:
• sesyjne pliki cookies (session cookies) – są plikami przechowywanymi czasowo, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej
• stałe pliki coookies (persistent cookies)- przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Podczas pierwszej wizyty na stronie Użytkownikowi wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. W pierwszym komunikacie Użytkownik może także w ustawieniach wyrazić zgodę na stosowanie tylko wybranych plików cookies.
Użytkownik zawsze może wycofać zgodę na wykorzystywanie plików cookies, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce. Należy mieć jednak na uwadze, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze Sklepu.
Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich plików cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia przeglądarki internetowej mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczne umieszczenie plików cookies w urządzeniu końcowym, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu końcowym.
Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies możliwa jest poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają:
• Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
• Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?_ga=2.168420321.1341606054.1689101971-1727532299.1689101970&redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek&redirectlocale=pl
• Google Chrome -https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&_ga=2.46895719.1331945653.1689194083-1727532299.1689101970
• Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
• Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.
10. Postanowienia końcowe
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji zasad określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Aktualizacja zasad będzie dostępna w Sklepie.